Oppdatert informasjon om koronaviruset. Information on coronavirus.

Informasjonssider om koronasituasjonen i Asker / corona in Asker.

Mal selskaper

Fakta om selskapet

  • Org.nr.:
  • Stiftelsesår:
  • Asker kommunes eierandel:
  • Øvrige eiere:
  • Egenkapital: 
  • Ledelse og styre (link enhetsregisteret)
  • Vedtekter/selskapsavtale (link til pdf)
  • Selskapets hjemmeside: 

Beskrivelse av virksomheten

 

Selskapets formål

 

Mål med eierskapet

Eierstrategi for selskapet ja - (link til pdf)/ nei - (ikke utarbeidet)