Oppdatert informasjon om koronaviruset. Information on coronavirus.

Informasjonssider om koronasituasjonen i Asker / corona in Asker.

Røyken Eiendomsutvikling AS

Fakta om selskapet

  • Org.nr.: 995 856 360
  • Stiftelsesår: 2010
  • Asker kommunes eierandel: 100%
  • Aksjekapital: 29 693 000 
  • Ledelse og styre
  • Vedtekter/selskapsavtale (link til pdf)
  • Selskapets hjemmeside: 

Beskrivelse av og formål for virksomheten

Å erverve, foredle, drifte, leie ut og selge fast eiendom, samt hva hermed står i forbindelse. Erverv av fast eiendom kan også skje gjennom direkte eller indirekte erverv av aksjer eller andre selskapsandeler.

Mål med eierskapet

Eiers hovedmålsetting er, gjennom 100% eierskap og kontroll, å sikre utvikling av næringseiendommer.

Eierstrategi