Digitalt folkemøte

Vil du vite mer om kommuneplanens arealdel?

Illustrasjonsbilde av bygninger
Foto: Hyperredink

Kom på digitalt folkemøte 4. mai!

Onsdag 4. mai fra klokken 18:30 til 20:00 skal Asker kommune holde et digitalt folkemøte om kommuneplan for Asker kommune 2022 - 2034 arealdelen. Planen er ute på høring og du kan nå gi dine innspill til planforslaget. 

Dato: 4. mai 2022

Møtetid: kl. 18:30 til 20:00

Agenda: 

  • Velkommen v/Ordfører Lene Conradi
  • Innledning v/Tor Arne Midtbø, Kommuneplansjef Asker kommune
  • Spørsmål 
  • Oppsummering

Hvordan blir jeg med?

For å bli med på det digitale møte går du inn via knappen under på møtetidspunktet 4. mai. 

Link til digitalt folkemøte 

Du velger selv om du kun vil høre hele presentasjonen eller deler av den. Det blir mulig å sende inn skriftlig spørsmål underveis i møte. Du kan når som helst forlate møte. Møte krever ingen påmelding. 

Hvis du får problemer med å komme inn i møte, kan du kontakte Mikael Erik Lye på telefon: 982 28 736, eller send e-post til

 

Ønsker du mer informasjon om planarbeidet?