Folkemøte i Asker sentrum

Vil du vite mer om kommuneplanens arealdel?

Tettsted
Foto: Hyperredink

Kom på folkemøte 3. mai!

Tirsdag 3. mai fra kl. 18:30 - 20:30 skal Asker kommune holde folkemøte om kommuneplan for Asker kommune 2022 - 2034 arealdelen. Planen er ute på høring og du kan nå gi dine innspill til planforslaget. 

Dato: 3. mai

Møtetid: kl. 18:30 - 20:30

Møtested: Asker kulturhus

Agenda: 

  • Velkommen v/Ordfører Lene Conradi
  • Innledning v/Tor Arne Midtbø, Kommuneplansjef Asker kommune
  • Spørsmål og kommentarer
  • Oppsummering

Ønsker du mer informasjon om planarbeidet?