Folkemøte på Tofte

Vil du vite mer om kommuneplanens arealdel?

Tettsted
Foto: Hyperredink

Kom på folkemøte 7. april!

Torsdag 7. april fra kl. 17:30 - 19:30 skal Asker kommune holde folkemøte om kommuneplan for Asker kommune 2022 - 2034 arealdelen. Planen er ute på høring og du kan nå gi dine innspil til planforslaget. 

Dato: 7. april

Møtetid: kl. 17:30 - 19:30

Møtested: Tofte Samfunnshus 

Agenda: 

  • Velkommen v/Ordfører Lene Conradi
  • Innledning v/Tor Arne Midtbø, Kommuneplansjef Asker kommune
  • Spørsmål og kommentarer
  • Oppsummering

Ønsker du mer informasjon om planarbeidet?