Ny 1. gangsbehandling av kommuneplanens arealdel

Hovedsiden til kommuneplanens arealdel 

Kommuneplanens arealdel var til ny 1. gangs behandling i formannskapet 14. mars. I forbindelse med behandlingen er det skrevet en saksinnstilling med tilhørende dokumenter som du finner på denne siden. Ønsker du å se behandlingen i formannskapet og lese vedtaket kan du gjøre det her:

Høringsfrist 5. mai

Nytt forslag til kommuneplanens arealdel er på høring frem til 5. mai. Alle uttalelser sendt inn til arealdelen ved forrige behandling vår/sommer 2022 følger fortsatt saken. Det er ikke nødvendig å sende inn samme uttalelse på nytt. Ønsker du å lese hva som er endret fra forrige forslag kan du lese vedlegg 1.1 og 1.2 i vedleggsliste B. 

Eventuelle uttalelser kan sendes til Asker kommune, Katrineåsveien 20, 3440 Røyken eller e-post til .

Merknader merkes med saksnummer 23/708

Følgende dokumenter utgjør kommuneplanens arealdel

Hoveddokumenter:

 1. Planbeskrivelse, 24.2.2023
 2. Arealplankart, 24.2.2023
 3. Bestemmelser, 24.2.2023
 4. Boligbyggeprogram, 24.2.2023 m/boligkart, 24.2.2023, korrigert av formannskapet 14.03.2023
 5. Endringskart, 05.05.2023

Vedleggsliste A:

 1. Vedlegg 1: 
 2. Vedlegg 2 - Risiko og sårbarhetsanalyse, datert 20.01.2022
 3. Vedlegg 3 - Transportutvikling mot 2040, datert 20.01.2022
 4. Vedlegg 4 - Oppfølging av regionale planer, datert 20.01.2022
 5. Vedlegg 5 - Sosiale boformer, datert 20.01.2022
 6. Vedlegg 6 - Gravplasser, datert 24.02.2023
 7. Vedlegg 7 - Råstoff og masseforvaltning, datert 20.01.2022
 8. Vedlegg 8 - Marka, datert 20.01.2022
 9. Vedlegg 9 -  Temakart Prioriterte kollektivtraseer, datert 20.01.2022
 10. Vedlegg 10 - Temakart Areal og transport, datert 20.01.2022
 11. Vedlegg 11 - Temakart Gangavstand til buss, datert 20.01.2022
 12. Vedlegg 12 – Notat om terrengbestemmelser, datert 24.02.2023
 13. Vedlegg 13 – Arealregnskap, datert 24.02.2023 korrigert av formannskapet 14.03.2023

Vedleggsliste B:

 1. Notat om  revidert forslag og endringer:
  1. Notat til revidert forslag til ny kommuneplan 2023-2035 – arealdelen, ny 1. gangsbehandling
  2. Notat: Endringer av kommuneplanforslaget etter offentlig ettersyn
 2. Oppsummering og kommentar til høringsuttalelser Generelt/bestemmelser
 3. Oppsummering og kommentar til høringsuttalelser lokalområde Asker Sentrum
 4. Oppsummering og kommentar til høringsuttalelser lokalområde Dikemark
 5. Oppsummering og kommentar til høringsuttalelser lokalområde Heggedal
 6. Oppsummering og kommentar til høringsuttalelser lokalområde Holmen og Nesøya
 7. Oppsummering og kommentar til høringsuttalelser lokalområde Klokkarstua
 8. Oppsummering og kommentar til høringsuttalelser lokalområde Røyken
 9. Oppsummering og kommentar til høringsuttalelser lokalområde Slemmestad
 10. Oppsummering og kommentar til høringsuttalelser lokalområde Spikkestad
 11. Oppsummering og kommentar til høringsuttalelser lokalområde Sætre
 12. Oppsummering og kommentar til høringsuttalelser lokalområde Tofte
 13. Oppsummering og kommentar til høringsuttalelser lokalområde Vollen
 14. Oppsummering og kommentar til høringsuttalelser politiske utvalg
 15. Kommunedirektørens oppsummering av og kommentarer til høringsuttalelser fra overordnede myndigheter, datert 22.11.2022
 16. Referat fra forhandlingsmøter med Statsforvalter, datoer 17.02.2023 og 17.11.2022
 17. Referat fra forhandlingsmøter med Viken fylkeskommune, datoer 14.02.2023 og 26.10.2022
 18. Referat fra forhandlingsmøte med Statens vegvesen, datert 29.11.2022
 19. Referat fra forhandlingsmøte med Direktoratet for mineralforvaltning, dato 10.11.2022
 20. Referat fra forhandlingsmøte med Mattilsynet, dato 15.08.2022
 21. Referat fra forhandlingsmøte med Bane Nor, datert 07.11.2022

Ønsker du å lese høringsuttalelsene fra høringen i mai/juni 2022? 

Hvis du ønsker å lese høringsuttalelsene som har kommet inn til kommuneplanen kan du gjøre det i vår innsynsløsning her: 

Digital innsynsløsning

Velg «Avansert søk», fyll inn 22 i «saksår» og 280 i «saksnummer».