Oppdatert informasjon om koronaviruset. Information on coronavirus.

Informasjonssider om koronasituasjonen i Asker / corona in Asker.

Kommuneplanens samfunnsdel

Kort fortalt

Planprosessen for ny kommuneplans samfunnsdel for Asker kommune har pågått siden høsten 2019. Planen skal til behandling i formannskapet 19. mai 2020 og endelig vedtak i kommunestyret 9. juni 2020. 

Samfunnsdel med perspektiv til 2032

Kommuneplanens samfunnsdel har et perspektiv fram til 2032 og viser hvordan Asker kommune skal utvikle tjenestene, legge til rette for samfunnsutvikling og løse oppgavene best mulig. Planen tar stilling til langsiktige utfordringer, og fastsetter mål og strategier for kommunen og er grunnlaget for sektorenes planer og virksomhet. 

2. gangs behandling og vedtak 

Endelig forslag til kommuneplanens samfunnsdel etter høring er nå klart. Her kan du lese administrasjonens forslagt til samfunnsdel:

Planen var til politisk behandling i formannskapet 19. mai 2020. Her kan du finne dokumentene og se video av behandlingen: 

Samfunnsdelen skal til endelig vedtak i kommunestyret 12. juni 2020. 

1. gangs behandling i formannskapet 

Forslag til kommuneplanens samfunnsdel ble behandlet i formannskapet i nye Asker 5. november 2019. I medhold av plan- og bygningsloven la formannskapet forslag til kommuneplanens samfunnsdel ut til offentlig ettersyn og høring.

Høringsperioden var fra desember 2019 til februar 2020. Det ble utført medvirkningsprosesser sammen med lag og foreninger, råd og utvalg i høringsperioden. 

Kunnskapsgrunnlag 

Det er utarbeidet en rekke vedlegg som kunnskapsgrunnlag til samfunnsdelen og her finner du en oversikt:  

Kartlegging og analyser
Dialogmøter og åpne møter
Ungdomsmedvirkning
Innbyggerpanel
Politiske og politisk/administrative utvalg
Mål og strategier
Planprogram