Oppdatert informasjon om koronaviruset. Information on coronavirus.

Informasjonssider om koronasituasjonen i Asker / corona in Asker.

Kommuneplan

Båter ved brygge
Foto: Geir Anders Rybakken Ørslien

Kort fortalt

Kommuneplanen er kommunens overordnede strategiske styringsdokument.

Den inneholder mål og retningsvalg for kommunens utvikling. 

Kommuneplanen består av en samfunnsdel og en arealdel.

Planen utarbeides for en periode på 12 år og revideres hvert fjerde år. Kommuneplanen skal ivareta både kommunale, regionale og nasjonale mål og interesser.

Ny kommuneplan er under utarbeidelse

Kommuneplan for Asker for 2020 til 2032 er under utarbeidelse. Les mer om arbeidet med den nye kommuneplanen her. 

Fram til ny kommuneplan er vedtatt gjelder de gamle kommuneplanene for de tidligere kommunene for hvert sitt område:

Kommuneplan for tidligere Hurum

Arealdel

Samfunnsdel

Kommuneplan for tidligere Røyken

Arealdel

Samfunnsdel

Kommuneplan for tidligere Asker

Arealdel

Samfunnsdel