Hvordan kan digitalisering og smart bruk av teknologi bidra til bedre barnehage- og skolekapasitet?

Kort fortalt

Digitalisering og smart bruk av teknologi er et tverrgående og sektorovergripende tema, som treffer alle de andre temaplanene til Asker kommune.

26.3.2021 lanserte regjeringen stortingsmelding 22 (2020-2021)
Data som ressurs - Datadrevet økonomi og innovasjon.
I Asker sier vi: Smart teknologi - Smarte digitale løsninger - Smarte data

Koroanpandemien har vist oss betydningen av korrekte, kvalitetssikrede og oppdaterte data og statistikk for de beslutninger vi alle tar i hverdagen. I fm gjenåpning av samfunnet etter pandemien har mange uttalt: "Vi styrer etter data, ikke datoer"

Som en del av digitalisering og smart bruk av teknologi viser nedenstående gjennom data og statistikk hvordan Askersamfunnet endrer seg.