Kan digitalisering og smart bruk av teknologi bidra til handling mot klimaendringene?

Illustrasjonsbilde
Foto: Asker kommune

Kort fortalt

Digitalisering og smart bruk av teknologi er et tverrgående og sektorovergripende tema, som treffer alle de andre temaplanene til Asker kommune.

26.3.2021 lanserte regjeringen stortingsmelding 22 (2020-2021) "Data som ressurs - Datadrevet økonomi og innovasjon".

I Asker sier vi: Smart teknologi - Smarte digitale løsninger - Smarte data

Koronapandemien har vist oss betydningen av korrekte, kvalitetssikrede og oppdaterte data og statistikk for de beslutninger vi alle tar i hverdagen. I fm gjenåpning av samfunnet etter pandemien har mange uttalt: "Vi styrer etter data, ikke datoer"

Som en del av digitalisering og smart bruk av teknologi viser nedenstående gjennom data og statistikk hvordan Asker-samfunnet endrer seg.

Elektrifiseringen av Asker-samfunnet

Illustrasjon

 

Andre områder

Totalt 2021 -
Antall el 2021 -
Andel el 2021

Varebiler 318 stk. - 29 stk. - 9 %
Motorsykler 205 stk. - 13 stk. - 6%
Lastebiler 11 stk. - 0 stk. - 0%
Bobiler 23 stk. - 0 stk. - 0%
Mikrobiler 3 stk. - 0 stk. - 0%
Busser*** 1 stk. - 1 stk. - 1000%
Rammestyrt dumper 1 stk. - 0 stk. - 0%
ATV 38 stk. - 0 stk. - 0%
Belte-MC 7 stk. - 0 stk. - 0%
Antall Elsykler Ukjent *
Antall Elsparkesykler Ukjent **
Antall Elmaskiner anlegg 3
Antall hus med solceller Ukjent *

* Asker kommune tar gjerne i mot tips på de som har henvisninger til god og oppdatert statistikk innenfor de aktuelle områdene.

Askerprosjekter