Hvordan kan digitalisering og smart bruk av teknologi bidra til bedre vann og vannmiljø?

Kort fortalt

Digitalisering og smart bruk av teknologi er et tverrgående og sektorovergripende tema, som treffer alle de andre temaplanene til Asker kommune.

26.3.2021 lanserte regjeringen stortingsmelding 22 (2020-2021)
Data som ressurs - Datadrevet økonomi og innovasjon.
I Asker sier vi: Smart teknologi - Smarte digitale løsninger - Smarte data

Koroanpandemien har vist oss betydningen av korrekte, kvalitetssikrede og oppdaterte data og statistikk for de beslutninger vi alle tar i hverdagen. I fm gjenåpning av samfunnet etter pandemien har mange uttalt: "Vi styrer etter data, ikke datoer"

Som en del av digitalisering og smart bruk av teknologi viser nedenstående gjennom data og statistikk hvordan Askersamfunnet endrer seg.