Høring: Temaplan samferdsel og mobilitet

Forslag til Asker kommunes nye temaplan; «Samferdsel og mobilitet» er nå ute til høring med frist for innspill 15. desember 2023.

Temaplan Samferdsel og mobilitet er en strategisk plan som gir retning for hvordan Asker kommune skal lykkes med målene som er satt for samferdselsutviklingen i et 12 - års perspektiv.

Kom med innspill til planen

Frist for å komme med innspill er 15. desember 2023.

Send innspill digitalt

(Krever innlogging med Bank ID)

Du kan også sende innspill på e-post til  (Merk emnefelt med Høring temaplan samferdsel og mobilitet, saksnummer 22/16742) eller per brev til:

Asker kommune
Katrineåsveien 20
3440 Røyken.

Merk brevet med Høring temaplan samferdsel, saksnummer 22/16742

Vil du se den politiske behandlingen av planen? 

Temaplan Samferdsel og mobilitet ble behandlet i formannskapet 20. juni 2023. Vil du se eller lese den politiske behandling du gjøre det her: 

Vil du vite mer om temaplanen? 

Ønsker du å følge arbeidet med temaplanen Samferdsel og mobilitet kan du lese mer på vår temaplanside