Informasjon om koronapandemien og vaksinering i Asker

Les om smittesituasjonen og registrer deg for vaksinering.

Temaplan næring

Åtte innsatsområder skal drive utviklingen av næringslivet i Asker framover.

Formålet med temaplan for næring er å finne gode målsetninger som legger til rette for helhetlig vekst og utvikling innen næringen i Asker kommune.

Temaplan næring skal vise vei videre for et samfunnsansvarlig, bærekraftig og konkurransekraftig næringsliv som er hele Asker til gode, og lar oss bygge på interessefellesskap og samfunnsmessige forhold slik at Asker kommune kan bli ledende i landet på næringsutvikling.

Forslaget til temaplan for næring ble behandlet i formannsskapet 15. desember, og det vble der vedtatt å sende forslaget på høring frem til 15. mars 2021.

Her finner du behandlingen av saken i formannskapet.

Her finner du høringssaken, med frist 15. mars 2021.

Oppfølging av planen

Utvalg for oppvekst vil få temaplanen til behandling 27. april, og den vil deretter sluttbehandles i kommunestyret 11. mai.