Temaplan næring (Vedtatt)

I intensjonsavtalen som lå til grunn for sammenslåingen av Hurum, Røyken og Asker kommuner heter det at: "Den nye kommunen skal være ledende i landet på næringsutvikling". Dette har ligget til grunn for utarbeidelsen av næringsplan for den nye kommunen.

Kort fortalt

Planen er bygget opp med strategier og tiltak innenfor 8 innsatsområder:

  • Eksisterende næringer
  • Gründerskap og innovasjonsmiljøer
  • Landbruk
  • Opplevelsesnæringer
  • Nye næringer
  • Grønn konkurransekraft
  • Samarbeid og nettverk
  • Omdømme og synlighet

I tillegg ivaretas infrastruktur, areal og arealbestemmelser i andre kommunale planer.

Måles mot indikatorer

Gjennomføring av næringsplanen skal måles mot et sett av indikatorer definert ved i hovedsak:

  • flere arbeidplasser i Asker - tilvarende minst halvparten av befolkningsøkningen
  • resultat for Asker i NHOs årlige Kommune-NM blant de 10 beste i landet

Politisk oppfølging av planen skjer halvårlig.

 

Næringssjef

Asbjørn Flo

Næringssjef
Mob: 91601290