Utlysning: Samarbeidsavtale med profesjonelle utleieaktører om tilvisning

Ønsker ditt firma å delta i konkurranse om tilvisning av kommunale boligsøkere til private utleieboliger?

Kort fortalt

Asker kommune trenger flere utleieboliger for personer som er vanskeligstilte på boligmarkedet.

Vi arrangerer derfor en konkurranse om inngåelse av samarbeidsavtale med profesjonelle utleieaktører om tilvisning.

Samarbeidsavtale om tilvisning

En samarbeidsavtale om tilvisning gir kommunen rett til å henvise boligsøkere til utleieboligene som er omfattet av avtalen. Ved nybygging, ombygging eller kjøp av utleieboliger for tilvisning, kan private utleieaktører som inngår samarbeidsavtale med kommunen søke om grunnlån fra Husbanken med gunstige lånevilkår.

Hva er tilvisning?

En samarbeidsavtale om tilvisning gir kommunen rett til å henvise (tilvise) sine boligsøkere til utleier, hvor det inngås leiekontrakt mellom utleier og boligsøker.

Boliger med tilvisningsrett er beregnet for boligsøkere som av ulike årsaker er vanskeligstilte på boligmarkedet og har behov for hjelp fra kommunen til å finne en egnet bolig, fortrinnsvis økonomisk vanskeligstilte.

For nærmere informasjon om utleieboliger med tilvisingsrett, se Veiviseren.no.

Kommunens behov for boliger

I konkurransegrunnlaget og kravspesifikasjonen har Asker kommune definert sitt behov for utleieboliger og beboeroppfølging. Kommunen ønsker totalt 100 utleieboliger med mulighet til å tilvise boligsøkere til 40 % av disse. Kommunen har behov for tilvising av arealeffektive 1-, 2- og 3-roms leiligheter.

Boligene kan fordeles på flere byggeprosjekter med ulike utleieaktører, og skal være ferdigstilt innen 1. januar 2026.

Konkurranse

Konkurransen innebærer at kommunen vurderer utleieaktørene sine planlagte boligprosjekter og organisasjon knyttet til oppfølging av beboerne i prosjektene. Vinnerne av konkurransen inngår samarbeidsavtale med kommunen om tilvisning av kommunens boligsøkere. Når denne avtalen er inngått, vil utleieaktørene kunne søke om grunnlån.

Om innsending av tilbud

Frist for innsending av tilbud er 24. januar kl. 13.00.

Tilbud med vedlegg sendes på e-post til og , med overskrift «Tilbud om utleieboliger for tilvisning».

Digitalt informasjonsmøte

For ytterligere informasjon vil det bli avholdt et digitalt informasjonsmøte om tilvisning den 14. desember kl. 14.00. 

Påmelding til informasjonsmøte