Oppdatert informasjon om koronaviruset. Information on coronavirus.

Informasjonssider om koronasituasjonen i Asker / corona in Asker.

Visuell identitet

Asker kommunes visuelle identitet skal bidra til at vi er en tydelig og enhetlig avsender i all vår kommunikasjon når vi er ny kommune.

Rettigheter

All ekstern bruk av Asker kommunes grafiske profil skal godkjennes av kommunikasjonsenheten i Asker kommune. Kontakt kommunikasjonssjef Jon Bakkerud på e-post eller telefon 993 01 211.

Råd og veiledning

Er du kommunalt ansatt og har spørsmål om den visuelle identiteten, eller trenger du tilgang til originalfiler, ta kontakt med Kommunikasjonsseksjonen på e-post .

Designmanualen

Designmanualen presenterer Asker kommunes visuelle identitet og elementene identiteten består av. Her finner du retningslinjer for bruk av logo, farger, typografi, bilder og grafiske elementer. Eksempler og skisser er ment som veiledning og inspirasjon.

Alle virksomheter, seksjoner og ansatte skal bruke kommunens visuelle identitet i tråd med denne designmanualen. Eksterne leverandører som utarbeider materiell eller bistår i kommunikasjonstiltak på oppdrag fra Asker kommune skal også følge designmanualen.

Designmanual for Asker kommune

Elementer i den visuelle profilen

Logo og kommunevåpen

Logoen til nye Asker består av kommunevåpenet og navnetrekket. Det er kun i særskilte tilfeller tillatt å bruke kommunevåpenet uten navnetrekket. Dette skal avklares med kommunikasjonsseksjonen.

Logoen og kommunevåpenet finnes i to varianter. En formell og en stilisert versjon. Den formelle versjonen skal benyttes når kommunen er myndighetsutøver mens den stiliserte versjonen skal benyttes i informasjonssammenhenger. Les mer om dette i kapittelet "Helhetlig avsenderidentitet" i designmanualen.

Logo

Formell versjon

Formell logo

Stilisert versjon

Stilisert logo

Kommunevåpen

Formell versjon

Formelt kommunevåpen

Stilisert versjon

Stilisert kommunevåpen

 

Farger

Fargepaletten til nye Asker henter inspirasjon fra kommunes natur- og kulturkvaliteter. Se kapittelet "Fargepalett" i designmanualen for å finne fargekoder og hvordan fargene skal brukes

farger.JPG

Konvertering til NCS-farger

Dersom du har bruk for NCS-kodene for fargene skal du ta utgangspunkt i PMS C for blank variant og PMS U for matt variant.

Skrifttype/font

Asker Sans er en helt egen skrifttype designet kun for Asker kommune.

Bilde av fonten Asker Sans

Asker Sans skal som hovedregel benyttes og er tilgjengelig for alle som jobber i Asker kommune. I tilfeller med tekniske eller praktiske begrensninger erstattes Asker Sans med systemfonten Arial.

Ta kontakt med Kommunikasjonsseksjone på e-post for mer informasjon

Bildestil

Bilder er en viktig del av kommunikasjonen til Asker kommune og skal brukes til å tydeliggjøre og forsterke budskap, verdier og identitet.

Bildene skal være troverdige og samlet presentere Asker som den mangfoldige, sammensatte og inkluderende kommunen Asker er, med menneskene i Asker slik vi møter dem og de møter hverandre.

Rettigheter, GDPR (personvern) og kreditering

For alle bilder som benyttes i kommunikasjon fra Asker kommune skal rettigheter og avtaler om bruk være avtalt og avklart på forhånd. Vær oppmerksom på detaljer i lisensieringsavtaler, GDPR (personvern)
og kreditering.

Bokstavformer

Det femte elementet i den visuelle identiteten (etter logoen, fargepaletten, profilfonten Asker Sans og bildestilen) er bokstavformene. De bidrar til å gi den visuelle identiteten et dynamiske uttrykk. De har dybde og dimensjon, er allsidige, og har selv med sine varierte former en tydelig forbindelse seg imellom.

Les mer om bruken av bokstavformene i kapittelet "Det femte elementet: Bokstavformer" designmanualen.

Bokstavformer

Ta kontakt med Kommunikasjonsseksjone på e-post for mer informasjon

Bruk på forskjellige flater

Bekledning

Se eksempler på dekor på bekledning i kapittelet "Skisser og muligheter" i designmanualen.

Brosjyrer, plakater, rapporter og lignende

Det er laget egne maler for brosjyrer, rapporter, plakater, flyere og lignende. Se eksempler på disse i kapittelet "Skisser og muligheter" i designmanualen. Ta kontakt med kommunikasjonsseksjonen for å få disse som AI-filer.

Gjenbruk av brosjyrer fra tidligere kommuner vurderes ut fra innhold. Kan benyttes ut 1. halvår 2020.

Bygg

Kommunale bygg

Kommunale bygg skal skiltes slik at det tydelig går frem hvem som holder til der og at dette er en kommual virksomhet. Bygg skal skiltes slik at det for utenforståenede er lett å skjønne hvem som holder til i bygget, dette innebærer at det i noen tilfeller vil være naturlig å skirve navn på tjenesten fremfor det organisatoriske navnet på virksomheten.

 • Dersom det kun er én virksomhet/tjeneste som holder til i bygget skal navnet på virksomheten/tjenesten stå øverst og kommunelogoen under.
 • Dersom det er flere virksomheter/tjenester på samme sted skal kommunelogo stå øverst og navnene på virksomhetene/tjenestene under.

Det er også regler for linjeavstand og størrelsesforhold og avstand mellom tekst og logo.

I tilfeller der andre leier i kommunale bygg må det gjøres en vurdering på hvordan man best mulig kombinerer andre grafiske uttrykk med kommunes visuelle identitet. 

Ta kontakt med Kommunikasjonsseksjonen på e-post for mer informasjon

Nummerskilt

Det skal tydelig fremgå hvilken adresse bygget har. Dersom adressenummeret består av både tall og bokstaver skal det være stor bokstav og mellomrom mellom tall og bokstaven (for eksempel: Solbråveien 32 A).

Bygg der kommunen er leietaker

Dersom kommunen selv ikke eier bygget er det ikke gitt at vi kan bestemme hvordan skiltingen skal være.

Ta kontakt med Kommunikasjonsseksjonen på e-post for mer informasjon

Dokumentmaler

Vi har fått laget maler for ulike dokumenter i det nye saksbehandlingssytemet Public360. Disse skal brukes som utgangspunkt når man lager maler i andre fagsystemer.

Brevark fra tidligere kommuner skal ikke brukes etter 1.1.2020.

E-postsignatur

Alle ansatte i Asker kommune skal benytte seg av en standarisert e-postsignatur. Det er ikke lov å lage egne varianter som avviker fra denne. E-postsignaturen.

Teksstørrelsen i e-poster skal være 12 pt.

Signaturen skal være i Arial i størrelse 10,5 pt og sort.

 • (2 linjers avstand mellom melding og signatur)
 • Med vennlig hilsen
 • Navn + Etternavn (fet skrift / bold)
 • stillingstittel (skrives med liten forbokstav og i kursiv)
 • Virksomhet (i kursiv)
 • (1 linje avstand)
 • telefon (mobilnummer skrives i format (+47) xxx xx xxx)
 • telefon /fasttelefonnummer skrives i format (+47) xx xx xx xx)
 • e-post
 • asker.kommune.no
 • (1 linje avstand)
 • logo

Last ned logo for e-postsignatur.

ID-kort/adgangskort

Nye ID-kort/adgangkort trykkes på rådhuset. Kort produseres ved:

 • ny/endret stillingstittel
 • ny avdeling
 • ødelagt kort

Det er dessverre ikke mulig å få nytt kort kun for å få kort med ny logo. Dette av hensyn til både kostnader og produksjonskapasitet.

Kjøretøy

På kjøretøy brukes den stiliserte versjonen av logoen til kommunen. I tillegg kan bokstavformene brukes som dekor. Kjøretøy kan merkes med kun logo eller med navn på virksomhet/tjeneste og logo. Dersom navn på virksomhet/tjeneste skal være med skal dette stå over logoen.

Ta kontakt med kommunikasjonsseksjonen for maler for dekor av kjøretøy.

Eksempler på dekor av kjøretøy
Eksempler på dekor av kjøretøy
Konvolutter

Fra 1.1.2020 vil det ikke være nødvendig med konvolutter med logo. Logo vil bli trykket på konvoluttene samtidig med frankering hos avdelingen Arkiv og informasjonsforvaltning (tidligere Dokumentsenteret).

Konvolutter fra tidligere kommuner skal ikke brukes etter 1.1.2020.

Skal du sende masseutsendinger, ta kontakt med Arkiv og informasjonsforvaltning.

Husk digitalt førstevalg!

PowerPoint

PowerPoint-malene finnes i to varianter, en med formell logo og en med den stiliserte versjonen av logoen vår. Se kapittelet "Helhetlig avsenderidentitet" i designmanualen for å se hvilken versjon som skal brukes når.

Mange lager ofte altfor lange og teksttunge presentasjoner. "10-20-30-regelen" for gode PowerPoint-presentasjoner kan være nyttig å ha i bakhodet:

 • 10 bilder
 • 20 minutters presentasjon
 • Skriftstørrelse 30
Programvare

Datasystemer som benyttes i saksbehandling eller i kommunikasjon med innbyggere skal benytte den formelle versjonen av logoen. Dersom det teknisk ikke er mulig å bruke logoen med både kommunevåpen og navnetrekk, kan man kun benytte kommunevåpenet.

Stempler

Vi har fått utarbeidet forslag til ulike stempler. Ta kontakt med kommunikasjonsseksjonen dersom dere har behov for trykkefiler for disse, eller trenger å få utarbeidet andre stempler.

Visittkort

Visittkort for ansatte bestilles via ARBA.

Visittkort fra tidligere kommuner skal ikke brukes etter 1.1.2020