Asker kommune er organisert etter en to-nivåmodell med rådmannsnivå og 56 virksomheter fordelt på seks tjenesteområder.

Rådmannsnivået

Tjenesteområdene