Administrasjon og ledelse har et gjennomgående fagansvar for hele organisasjonen, til forskjell fra de øvrige tjenesteområdene som har et linjeansvar for sine respektive virksomheter.

Tjenesteområdet omfatter funksjonene:

 • Utviklingsavdelingen
  Utviklingsavdelingen består av Kunnskapssenteret, Dokumentsenteret, Kommunikasjonsavdelingen, IKT og Servicetorg og sentralbord.
 • Strategi og samfunn
  Strategi og samfunn har ansvar for å tilrettelegge for politiske og administrative beslutningsprosesser, virksomhetsstyring og internkontroll, analyse- og utredningsarbeid, samfunnsutvikling, planprosesser og utforming av strategiske styringsdokumenter. 
 • Politisk sekretariat
  Politisk og administrativt sekretariat er plassert i rådhuset. Sekretariatets viktigste oppgaver er å betjene ordfører, de folkevalgte og rådmannen.
  Her finner du sider om den politiske styringen, politiske møter og sakspapirer.
 • Internservice i rådhuset
  Internservice i rådhuset skal sikre at brukere av Asker rådhus får den service og de tjenester de til enhver tid trenger.
 • Økonomiavdelingen
  Økonomiavdelingen består av tre fagavdelinger; Anskaffelsesavdelingen, Regnskapsavdelingen og Økonomi og finans.
  Her finner du sider om budsjett, årsrapport og handlingsprogram.
 • HR-avdelingen
  Avdelingen har ansvaret for lønnsspørsmål, personalsaker, intern kompetanseutvikling, Internvikaren og Helse- Miljø -Sikkerhet (HMS).

Ledelse

Bilde av direktør for Strategi og samfunn
Fotograf Eldøy

Tuss Benum

Direktør for Strategi og samfunn og med ansvar for tjenesteområdet Administrasjon og ledelse

tuss.benum@asker.kommune.no

Tlf: 66 90 91 40 Mob: 906 95 334

Direktør for Strategi og samfunn, HR-sjef, økonomisjef og utviklingssjef er alle del av rådmannens ledergruppe.