Kommuneoverlegen er en del av rådmannens stab, i avdeling strategi og samfunn. Kommuneoverlegens hovedoppgaver vil være medisinskfaglig rådgiving på overordnet nivå, blant annet folkehelseplan, beredskap og samhandling med helseforetakene.

Kommuneoverlege

Kommuneoverlegefunksjonen i Asker dekkes av

Meera Grepp

Kommuneoverlege (permisjon 1.3-31.8.2017)