Utviklingsavdelingen er en del av tjenesteområdet Administrasjon og ledelse og består av: