FOU-enheten ble etablert høsten 2011. FOU- enheten er virksomhetsovergripende og holder til på Kunnskapssenteret. Enheten har ansvaret for en overordnet koordinering av kunnskaps- og kvalitetsutvikling i helse- og omsorgstjenestene, og skal i samarbeid med virksomhetene være en:

  • pådriver for fag- og tjenesteutvikling innen lokale og nasjonalt definerte satsningsområder, herunder systematisk kvalitetsarbeid og velferds- og helseteknologi.
  • pådriver for kompetanseutvikling hos de ansatte.
  • pådriver for videreutvikling av praksistilbud for elever, lærlinger og studenter.
  • tilrettelegger for forskning og utvikling i helse- og omsorgstjenestene.

FOU- enheten skal også arbeide for:

  • at pasienten/brukeren er i fokus for all aktivitet i FOU- enheten.
  • å sikre forankring og bidrag fra ledere, ansatte og alle samarbeidende parter.
  • at praksisfeltet er involvert i alle faser.
  • at forskning skal ha tilknytningspunkter i praksis og ha en klar nytteverdi.
  • at etiske sider ved forskning og utviklingsarbeid alltid vektlegges.

Planer og prosjekter

Fokusområder

Kontakt oss:

Solveig M. Onstad (konst. leder/helseinformatiker)
Telefon: 997 07 773 

Lisa Kristine Hagen (rådgiver/helseinformatiker)
Telefon: 930 89 584 

Irén Westrum (rådgiver/helseinformatiker)
Telefon: 995 19 394

E-post: FOU@asker.kommune.no