Jørgensløkka 60

Avdelingen har ansvar for å dekke behovet for bygninger og eiendommer til kommunale formål. Eiendommene skal ha en god og nøktern standard og de skal leveres til konkurransedyktige priser. Eiendom forestår strategiske oppkjøp, bygger og driver kommunale bygg samt forvalter, vedlikeholder og utvikler den kommunale bygningsmassen.

Våre tjenester er i stor grad rettet mot interne forhold i kommunen. Men innenfor områder som kjøp og salg, låneordninger og entrepriser i forbindelse med blant annet nybygg og større vedlikeholdsoppgaver, har vi mange eksterne kontakter/brukere.

Kontakt

Åpningstider

Mandag-fredag: 08.00-11.30 og 12.00-15.00

Telefon

66 90 93 00

E-post

eiendom@asker.kommune.no

Besøksadresse

Jørgensløkka 60
1387 Asker