Formålsbyggene i Asker kommune skal være fremtidsrettede bygg som skal gi optimale forutsetninger for god tjenesteutøvelse og dekke behovene til Askers befolkning i dag og i framtiden.

For å sikre at innbyggerne tilbys lik kvalitet og en nøktern og god standard, er det politisk vedtatt at det skal utarbeides enhetlige standarder for kommunens formålsbygg (skoler, barnehager, sykehjem og omsorgsboliger). 

Følgende standarder foreligger