Jørgensløkka 66

Prosjekt og utbygging har ansvaret for planlegging og gjennomføring av kommunens utbyggingsprosjekter. Prosjektene våre omfatter både rehabilitering og nybygging.
Typiske utbyggingsprosjekter er skoler, barnehager, alders- og sykehjem, kommunale boliger, vei-, vann- og avløpsanlegg og idrett- og friluftsanlegg.

Kontakt

Åpningstider

Mandag - fredag: 08.00 - 15.20

Telefon

66 76 89 10

Besøksadresse

Jørgensløkka 66
1387 Asker