Jørgensløkka 66

Virksomheten er en del av tjenesteområdet Eiendom og har ansvar for renhold av kommunale bygninger og praktisk bistand i hjemmet. Renhold av byggene foretas delvis av egne ansatte og delvis av innleide byråer etter anbudskonkurranser.

Praktisk bistand i hjemmet (hjemmehjelp) må søkes om og tildeles av Brukertorget

Praktisk bistand fra kommunen

Asker kommunes ansatte har lang erfaring fra arbeidet med praktisk bistand, og er vant til å arbeide i andres hjem.

Vår visjon om å være mulighetenes kommune skal prege de ansatte, og vi har som hovedmål å være troverdige, åpne og respektfulle. Vi vil at våre brukere skal være fornøyd med tjenestens kvalitet og måten tjenesten utføres på.

  • Vi skal oppfylle vedtakene som er innvilget deg av Brukertorget, Tjenestetildelingen.
  • Vi skal tilstrebe å gi deg faste hjelpere.
  • Vi skal tilstrebe å gi deg tjenesten til avtalt tid, og gi deg beskjed ved endringer.

Ta kontakt med avdeling Praktisk bistand på telefon 66 90 93 31 eller 953 37 778.

Kontakt

Telefon

66 90 90 00

E-post

eiendom@asker.kommune.no

Besøksadresse

Jørgensløkka 66
1387 Asker