Helse- og omsorgstjenester for barn og unge har blant annet ansvar for institusjonsavlastning, privatavlastning, støttekontakt- og BPA-ordning for brukere under 18 år.

Avdelingen består av: