Arbeid, fritid og avlastning har blant annet ansvar for arbeidssentra, fritids- og avlastningstilbud for personer med utviklingshemming og arbeidstrening for personer som av ulike årsaker trenger arbeidspraksis.

Avdelingen består av:

Brukerråd

Arbeid, fritid og avlastning har felles brukerråd med virksomheten Boliger for mennesker med psykisk utviklingshemming.