Begrepet "G" som brukes i prisene, betyr Grunnbeløpet i folketrygden. Dette beløpet varierer fra år til år - gjeldende grunnbeløp finnes på Nav sine sider.

For inntekt opp til 2,5 G er det ingen egenandel.

For inntekter utover 2,5 G er timeprisen 430 kroner, med følgende maksimalsatser:

 • For inntekt mellom 2,5 - 3 G skal det betales maksimalt for 2 timer 
 • For inntekt mellom 3 - 4 G skal det betales maksimalt for 3 timer per måned
 • For inntekt mellom 4 - 5 G skal det betales maksimalt for 4 timer per måned
 • For inntekt mellom 5 - 6 G skal det betales maksimalt for 6 timer per måned
 • For inntekt over 6 G skal det betales maksimalt for 8 timer per måned

Begrepet "G" som brukes i prisene, betyr Grunnbeløpet i folketrygden. Dette beløpet varierer fra år til år - gjeldende grunnbeløp finnes på Nav sine sider.

For inntekt opp til 2,5 G er det ingen egenandel.

For inntekter utover 2,5 G er egenandelen 275 kroner per måned

For inntekter utover 2,5 G er timeprisen 430 kroner, med følgende maksimalsatser:

 • For inntekt mellom 2,5 - 3 G skal det betales maksimalt for 2 timer
 • For inntekt mellom 3 - 4 G skal det betales maksimalt for 3 timer per måned
 • For inntekt mellom 4 - 5 G skal det betales maksimalt for 4 timer per måned
 • For inntekt mellom 5 - 6 G skal det betales maksimalt for 6 timer per måned
 • For inntekt over 6 G skal det betales maksimalt for 8 timer per måned

Begrepet "G" som brukes i prisene, betyr Grunnbeløpet i folketrygden. Dette beløpet varierer fra år til år - gjeldende grunnbeløp finnes på Nav sine sider.

For inntekt opp til 2,5 G er det ingen egenandel.

For inntekter utover 2,5 G er det egenbetaling på:

 • For en dag i uken  er egenandelen 157 kroner per måned 
 • For to -tre dager i uken  er egenandelen 385 kroner per måned 
 • For fire- fem dager i uken  er egenandelen 640 kroner per måned 
 • For 5 dager per uke er brukerbetalingen 1 295 kroner per måned
 • For 4 dager per uke er brukerbetalingen 1 090 kroner per måned
 • For 3 dager per uke er brukerbetalingen 922 kroner per måned
 • For 2 dager per uke er brukerbetalingen 662 kroner per måned
 • For 1 dag per uke er brukerbetalingen 475 kroner per måned

Varm middag koster 78 kroner, mens dessert koster 16 kroner.