Brukerrådet for de to virksomhetene er:

 • Kari Gro Simonsen
 • Kristin Michelet
 • Jonny Bekkum
 • Guri Loennechen
 • Svein Rokne
 • Britt Helen Riise
 • Tom Knutsen
 • Robert Jensen
 • Aase Midkiff
 • Tove Skeie
 • Helge Susegg
 • Natascha Varnhorn er kommunens representant

Kontaktpersoner

Gyda Steinsdottir på telefon 906 70 962 eller e-post: gyda.steinsdottir@asker.kommune.no 
Gro Huseth på telefon 958 12 954 eller e-post: gro.huseth@asker.kommune.no