Erteløkka 9

Brukertorget samler de fleste tjenester innen helse- og omsorgsområdet, og sosiale tjenester som bostøtte og økonomiske rådgivning.

Priser for tjenester med brukerbetaling

Satsene vedtas av kommunestyret. Satser per 01.01.2016.

Enheter

Tjenestetildelingen

Enheten har ansvar for tildeling av vedtaksbaserte tjenester innenfor helse og omsorg som blant annet:

  • hjemmesykepleie
  • omsorgsboliger
  • praktisk bistand
  • dagsentertilbud
  • trygghetsalarm
  • lang- og korttidsopphold

Leder: Cathrine Retvedt
E-post: cathrine.retvedt@asker.kommune.no

Brukerstyrt personlig assistanse

Enheten for brukerstyrt personlig assistanse (BPA) har ansvar for tilbud om personlig assistanse og har kompetanse innen lovverk og kommunale retningslinjer.

Leder: Olivia Barton
E-post: olivia.barton@asker.kommune.no

Bolig, økonomi og koordinering

Bolig, økonomi og koordinering (BØK), har ansvar for tjenester som:

Leder: Margrethe Stornes Iversen
E-post: miversen@asker.kommune.no

Kontakt

Åpningstider

Mandag - fredag: 11.00-15.00

Telefon

66 90 90 00

E-post

Brukertorget@asker.kommune.no

Besøksadresse

Erteløkka 9
1384 Asker