Erteløkka 9

Brukertorget samler de fleste tjenester innen helse- og omsorgsområdet, og sosiale tjenester som bostøtte og økonomiske rådgivning.

Søk om helse- og omsorgstjenester

I søknadsskjemaet beskriver du dine hjelpebehov og hvilke tjenester du mener du trenger. Vi vurderer helsetilstanden din og finner det helsetilbudet som passer best for deg.

Enheter under Brukertorget

Tjenestetildelingen

Enheten har ansvar for tildeling av vedtaksbaserte tjenester innenfor helse og omsorg som blant annet:

Brukerstyrt personlig assistanse

Enheten for brukerstyrt personlig assistanse (BPA) har ansvar for tilbud om personlig assistanse og har kompetanse innen lovverk og kommunale retningslinjer.

Bolig, økonomi og koordinering

Bolig, økonomi og koordinering (BØK), har ansvar for tjenester som:

Informasjon om økonomisk sosialhjelp finner du på NAV sine nettsider

Kontakt

Åpningstider

Mandag - fredag: 12.00-14.00

Telefon

66 90 90 00

E-post

Brukertorget@asker.kommune.no

Besøksadresse

Erteløkka 9
1384 Asker