Erteløkka 9

Brukertorget samler de fleste tjenester innen helse- og omsorgsområdet, og sosiale tjenester som bostøtte og økonomiske rådgivning.

Søknadsskjema

Priser for tjenester med brukerbetaling

Prisene vedtas av kommunestyret.

Enheter under Brukertorget

Tjenestetildelingen

Enheten har ansvar for tildeling av vedtaksbaserte tjenester innenfor helse og omsorg som blant annet:

Brukerstyrt personlig assistanse

Enheten for brukerstyrt personlig assistanse (BPA) har ansvar for tilbud om personlig assistanse og har kompetanse innen lovverk og kommunale retningslinjer.

Bolig, økonomi og koordinering

Bolig, økonomi og koordinering (BØK), har ansvar for tjenester som:

Kontakt

Åpningstider

Mandag - fredag: 11.00-15.00

Telefon

66 90 90 00

E-post

Brukertorget@asker.kommune.no

Besøksadresse

Erteløkka 9
1384 Asker