Virksomheten tilbyr tilrettelagt botilbud og arbeids-/aktivitetstilbud til mennesker med nedsatt funksjonsevne over 18 år.

Virksomhetsleder

Anne Cathrine Garder
Telefon: 975 59 640
E-post: anne.cathrine.garder@asker.kommune.no