Hjemmesykepleie er en av flere tjenester du kan motta i eget hjem. Hjemmesykepleien er inndelt i tre soner med en felles virksomhetsleder.

Virksomhetsleder: Vigdis Vagle
Telefon: 66 76 81 63 
E-post: vigdis.vagle@asker.kommune.no

Sone Nord (Borgen og Jansløkka)

Adresse: Semsveien 59, 1383 Asker
Telefon: 66 76 87 33

Mellomledere:
Beate Einarsbøl - Avdeling Borgen
Ellen Kroken - Avdeling Jansløkka

Sone Sør (Bondi og Heggedal)

Adresse: Kirkeveien 98, 1384 Asker
Telefon: 66 76 84 80 

Mellomledere:
Mona Vinther Drivvoll - Avdeling Bondi 
Maria Hagen Olsen - Avdeling Heggedal

Sone Øst (Nesbru og Nesøya)

Adresse: Fekjan 13, 1394 Nesbru
Telefon: 66 76 86 20

Mellomleder:
Inger Nedal - Avdeling Nesøya og Nesbru