Hjemmesykepleie er en av flere tjenester du kan motta i eget hjem. Hjemmesykepleien er inndelt i tre soner med en felles virksomhetsleder.

Soner

Sone Nord (Borgen og Jansløkka)

Adresse: Semsveien 59, 1383 Asker
Telefon: 66 76 87 33
Vakttelefon Borgen: 913 03 476
Vakttelefon Jansløkka: 400 32 088

Mellomledere:
Beate Einarsbøl - Avdeling Borgen
Ellen Kroken - Avdeling Jansløkka

Sone Sør (Bondi og Heggedal)

Adresse: Kirkeveien 98, 1384 Asker
Telefon: 66 76 84 80 
Vakttelefon Bondi: 480 71 577
Vakttelefon Heggedal: 911 61 259

Mellomledere:
Mona Vinther Drivvoll - Avdeling Bondi 
Maria Hagen Olsen - Avdeling Heggedal

Sone Øst (Nesbru og Nesøya)

Adresse: Fekjan 13, 1394 Nesbru
Telefon: 66 76 86 20
Vakttelefon Nesøya: 913 44 195
Vakttelefon Nesbru: 913 44 198

Mellomleder:
Inger Nedal - Avdeling Nesøya og Nesbru

Virksomhetsleder

Virksomhetsleder: Vigdis Vagle
Telefon: 66 76 81 63 
E-post: vigdis.vagle@asker.kommune.no