Hjemmesykepleie er en av flere tjenester du kan motta i eget hjem. Hjemmesykepleien er inndelt i tre soner med en felles virksomhetsleder.

Soner

Sone Nord (Borgen og Jansløkka)

Adresse: Semsveien 59, 1383 Asker
Telefon: 66 76 87 33
Vakttelefon ansvarshavende sykepleier: 400 32 088

Mellomleder:
Beate Einarsbøl

Sone Sør (Bondi og Heggedal)

Adresse: Kirkeveien 98, 1384 Asker
Telefon: 66 76 84 80 
Vakttelefon ansvarshavende sykepleier: 480 71 577

Mellomleder:
Maria Hagen Olsen 

Sone Øst (Nesbru og Nesøya) og nattjenesten

Adresse: Fekjan 13, 1394 Nesbru
Telefon: 66 76 86 20
Vakttelefon ansvarshavende sykepleier: 913 44 198

Mellomleder:
Inger Nedal 

Virksomhetsleder

Virksomhetsleder: Vigdis Vagle
Telefon: 66 76 81 63 
E-post: vigdis.vagle@asker.kommune.no