Modus, Arbeid og Opplæring er et tilbud til personer som av ulike årsaker ønsker arbeidstrening internt i våre arbeidsgrupper, eller eksternt i ordinære bedrifter.

Seksjonen er en del av virksomheten NAV, Asker.

Virksomheter

Avdelingen Beholderdrift holder til i Heggedal, på området like ved Yggeset avfallspark, og arbeider for Kommunalteknisk avdeling med utlevering, retur, reparasjon og resirkulering av avfallsbeholdere.

For mer informasjon, kontakt Servicetorget.