Tryggere hverdag

Innovativ offentlig anskaffelse av responssentertjenester og trygghetsskapende produkter.

Dyreassistert terapi

Dagsenteret på Solgården sykehjem deltar i et forskningsprosjekt som undersøker om mennesker med demens har effekt av å få besøk av en besøkshund og dens eier.