Tryggere hverdag

Innovativ offentlig anskaffelse av responssentertjenester og trygghetsskapende produkter.

Dyreassistert terapi

Dagsenteret på Solgården sykehjem deltar i et forskningsprosjekt som undersøker om mennesker med demens har effekt av å få besøk av en besøkshund og dens eier.

Etikkarbeid i helse og omsorg

Samarbeid om etisk kompetanseheving er et nasjonalt utviklingsprosjekt for de kommunale helse-, omsorgs- og sosialtjenestene. Prosjektet skal stimulere kommunene til å sette i gang tiltak for å heve kompetansen i etikk og etablere møteplasser for etisk refleksjon i det daglige arbeidet.