Dagsenteret på Solgården sykehjem deltar i et forskningsprosjekt som undersøker om mennesker med demens har effekt av å få besøk av en besøkshund og dens eier.

De eldre ved senteret vil få besøk av en besøkshund og dens eier to ganger i uken og skal jobbe med balanse, bevegelse, styrke og kognisjon. Hvordan de eldre reagerer på samværet med hunden og om de har nytte av terapien besøkshunden gir er en sentral del av prosjektet.

Formålet med forskningsprosjektet

Hovedformålet med forskningsprosjektet er å undersøke mulige endringer i risikofaktorer knyttet til fall blant eldre med demens. Prosjektet ønsker å undersøke mulig effekt på balanse, uro, depresjon, sosial samhandling, bruk av medisiner, aktivitet og søvnkvalitet hos deltakerne. 

Dagsenteret ved Solgården Sykehjem skal delta i den delen av forskningsprosjektet som kalles dyreassistert terapi og en gruppe brukere ved dagsenteret og deres pårørende har sagt seg villig til å delta i prosjektet. 

Dagsenter på Solgården er glad for å få være med på et slikt prosjekt da dette kan gi verdifull kunnskap om bruk av dyreassistert aktivitet og terapi.  Det vil også kunne gi verdifull innsikt i hvordan dette kan brukes som helsefremmede tiltak overfor personer med demens.

Samarbeidspartnere

Det er Universitetet for Miljø- og Biovitenskap i Ås som er ansvarlig for forskningsprosjektet. Andre deltakere er:

Prosjektet er godkjent av Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk.