Høsten 2014 er eRom implementert på en avdeling på Gullhella sykehjem. Avdelingen har 12 beboerrom.

Berøringsskjermene er montert inne på beboerens rom, og gir enkel tilgang til brukers tiltaksplan og tilhørende prosedyrer. Dokumentasjon gjøres inne på beboers rom.