Tilrettelagt trening for deg som strever med hverdagsaktiviteter

Er det noe du ikke klarer selv lenger? Er du villig til å satse litt for å fungere bedre i hverdagen? Asker kommune tilbyr tilrettelagt trening, kalt hverdagsrehabilitering. Målet er at du skal mestre aktiviteter som er viktige for deg i ditt liv, og være mindre avhengig av hjelp fra andre.

Et av våre hverdagsrehabiliteringsteam tilrettelegger treningen etter hva akkurat du har behov for, og veileder deg i øvelser vi sammen finner fram til.
Slik foregår treningen:

  • Du øver på hverdagsaktiviteter i kjente omgivelser, og trener hjemme hos deg selv eller i ditt eget nærmiljø.
  • I samarbeid med en ergoterapeut og en fysioterapeut kartlegger du mulighetene og utfordringene dine, og lager en plan for hvordan du kan nå målene du setter deg.
  • Du følger denne planen sammen med en hjemmetrener (helsefagarbeider) i inntil fem uker.
  • Sammen utarbeider dere også treningsøvelser som du gjør på egenhånd.

Slik kan du undersøke om denne tjenesten kan være for deg:

Ta kontakt med Brukertorget i Asker kommune. Telefon: 66 76 82 16,
eller send en e-post til hverdagsrehabilitering@asker.kommune.no.

Prosjekt hverdagsrehabilitering i Asker kommune

  • Prosjektet innebærer at de ansatte i hjemmesykepleien, omsorgsboligene og på korttidsplassene jobber systematisk med å involvere brukere og pårørende i individuelt tilpasset rehabilitering
  • Målet med hverdagsrehabiliteringen er at brukeren opplever å mestre aktiviteter som er viktige i sin hverdag og utsetter behovet for tjenester i hjemmet
  • Brukeren får målrettet og tett oppfølging i inntil 5 uker, av et team bestående av ergoterapeut, fysioterapeut, sykepleier og helsefagarbeider
  • Alle ansatte i hjemmesykepleien, omsorgsboligene og på korttidsplassene i kommunen skal bruke hverdagsrehabilitering som arbeidsmetode
  • Prosjekt hverdagsrehabilitering er en satsning i «Strategi 2020 for Helse og omsorg», vedtatt av kommunestyret i januar 2013 (sak 6/13)