Tilrettelagt trening for deg som ønsker å mestre aktiviteter i hverdagen din.

Vil du gjøre en ekstra innsats for å fungere bedre i hverdagen? Asker kommune tilbyr tilrettelagt trening, kalt hverdagsrehabilitering. Målet er at du skal mestre aktiviteter som er viktige for deg, og være mindre avhengig av hjelp fra andre.

Slik foregår treningen

  • I samarbeid med en ergoterapeut og en fysioterapeut kartlegger vi mulighetene og utfordringene dine, og lager en plan for hvordan du kan nå målene du setter deg.
  • Du følger denne planen sammen med en hjemmetrener (helsefagarbeider) i inntil fem uker, på dagtid mandag til fredag.
  • Du øver på hverdagsaktiviteter i kjente omgivelser, og trener hjemme hos deg selv eller i nærmiljøet ditt.
  • Sammen utarbeider dere også treningsøvelser som du gjør på egenhånd.

Beskrivelse av tjenesten

  • Vi tilbyr tjenesten til innbyggere i kommunen, uavhengig av om du har andre tjenester eller ikke.
  • Hverdagsrehabilitering er en tverrfaglig tjeneste som består av ergoterapeut, fysioterapeut, sykepleier og hjemmetrener (helsefagarbeider).

Ta kontakt med Tildelingstjenesten på Brukertorget dersom du lurer på om hverdagsrehabilitering kan være noe for deg.

Åses møte med hverdagsrehabiliteringen

Åse nådde målene hun satte seg, og nå klarer hun det dagligdagse i huset alene. Dette er hva vi i Asker kommune kaller hverdagsrehabilitering. 

Mer om prosjektet

  • Prosjektet er en satsing i «Strategi 2020 for Helse og omsorg» hvor forebygging og tidlig innsats samt å fremme en aktiv brukerrolle står sentralt.
  • Prosjektperioden er 2015-2018 med oppstart av tjenesten 1.mars 2016, overføring til ordinær drift i Helse og omsorg august 2017, mens rapport innleveres i starten av 2018.
  • Gjennom hverdagsrehabilitering ønsker vi å legge til rette for at innbyggeren skal mestre aktiviteter som er viktige for han eller henne, være mindre avhengig av bistand fra andre og delta i lokalsamfunnet.
  • Prosjektet skal også bidra til at alle ansatte i hjemmesykepleien, omsorgsboligene og korttidsplassene i kommunen bruker hverdagsrehabilitering som arbeidsmetode, hvor mestringskulturen bidrar til at innbyggeren opplever brukermedvirkning og egenmestring (se film lenger ned på siden).

Ta kontakt med Brukertorget dersom du ønsker mer informasjon om prosjektet.