Asker kommune opprettet prosjektet "Meldingsløftet i kommunene - Asker" (MiKA) høsten 2011, for å legge til rette for sikker elektronisk meldingsutveksling over Norsk Helsenett (NHN). 

Per i dag sendes og mottas følgende meldinger elektronisk:

  • Pleie- og omsorgsmeldinger (PLO-meldinger) til/fra Vestre Viken Helseforetak (VVHF) vedrørende inneliggende pasienter som har eller vil ha behov for kommunale helse- og omsorgstjenester ved utskrivning.
  • Mottak av basismeldinger (epikrise, laboratoriesvar).
  • PLO-meldinger til/fra 85% av fastlegene i kommunen.