Asker kommune ved FOU-enheten og psykisk helse, er en av flere samarbeidspartnere i forskningsprosjektet ReConnect (tidligere PsyConnect) - "Nettstøtte for brukerinvolvering og samhandling i psykisk helse."

Les mer om prosjektet på siden til CommuniCare.