Innovativ offentlig anskaffelse av responssentertjenester og trygghetsskapende produkter.