Virksomheten gir tjenester innen psykisk helse og rus til personer over 18 år, etter lov om kommunale helse- og omsorgstjenester.

Avdelinger

Virksomhetsleder

Bente Hildre
Telefon:  414 27 298
E-post: bente.hildre@asker.kommune.no