Tjenestene ytes til personer over 18 år, etter lov om kommunale helse- og omsorgstjenester.

Virksomheten er organisert med tre knutepunkt:

  • Mestringsenheten
  • Rus og psykisk helsetjenester (ROP)
  • Langvarige psykiske helsetjenester.

Hvert knutepunkt utgjør en samling av virkemidler eller tiltak, som er nødvendig for de som mottar tjenestene. SRT og Psykososialt team er fordelt i knutepunkt Mestringsenheten og ROP. Innenfor hvert knutepunkt er egne avdelinger:

Døgnåpen veiledningstelefon

Døgnåpen veiledningstelefon for personer som sliter med psykiske problemer eller har utfordringer med rus, og for pårørende og andre som har behov for råd og veiledning. Telefonnummeret er 919 105 00.

Virksomhetsleder: Tor Erik Befring
Telefon: 478 93 834 
E-post: tor.erik.befring@asker.kommune.no