Virksomheten gir tjenester innen psykisk helse og rus til personer over 18 år, etter lov om kommunale helse- og omsorgstjenester.

Avdelinger

Virksomhetsleder

Tor Erik Befring
Telefon: 478 93 834 
E-post: tor.erik.befring@asker.kommune.no