Erteløkka 3

Tilbudet er for alle innbyggere i Asker kommune over 18 år som opplever en periode i livet der man strever. Mestringshusets tilbud er rettet mot innbyggere med mildere til moderate psykiske helseutfordringer eller avhengighet. Du trenger ikke henvisning fra lege. Tjenesten er gratis.

Når bør du be om hjelp?

Det kan være på tide å søke hjelp hvis du har plager som vedvarer over et par uker eller lengre, og som går utover trivsel, daglige gjøremål eller sosial og yrkesmessig fungering. Når problemene er vanskelig å takle på egenhånd kan det være lurt å ta kontakt med Mestringshuset - Rask psykisk helsehjelp.

Hva innebærer tilbudet?

Du kan få rask hjelp ved å ta direkte kontakt med oss. Når du tar kontakt med oss vil du få tilbud om å gå på Introkurs. Det består av fire samlinger, som går tirsdager fra klokken 09.00-11.00. Temaene kurset tar for seg er: bekymring, grubling, angst, depresjon, søvn, stress, selvbilde. Ved endt kursgang ønsker vi at du forsøker å benytte deg av mestringsstrategiene du har lært, men dersom det ikke er tilstrekkelig er du hjertelig velkommen til å kontakte oss på nytt og vi vil sammen med deg finne ut om det vil være nyttig å motta ytterligere hjelp i form av:

  • veiledet selvhjelp
  • grupper/kurs
  • kortvarige individuelle samtaler

Hva kan Mestringshuset hjelpe deg med?

Angst, depresjon, nedstemthet, avhengighet, vanskelige livshendelser, svekket livskvalitet, søvnutfordringer, bekymringsfullt sykefravær, sorg, utbrenthet eller andre belastninger eller påkjenninger.

Hvis Mestringshuset - Rask psykisk helsehjelp ikke kan gi deg et tilbud vil du kunne få hjelp videre til andre mer passende tjeneste/behandlingstilbud.

Mestringshuset - Rask psykisk helsehjelp gir også tilbud til deg som pårørende, hvis du står i belastninger knyttet til dette. Vi har ansatt en erfaringskonsulent med pårørendeerfaring som tilbyr samtaler med pårørende.

Selvhjelp

Her finner du informasjon om psykiske helseutfordringer og selvhjelp:

Ta kontakt med legevakten ved akutte tilfeller.

Kontakt

Åpningstider

Mandag - fredag: 09.00 - 15.00

Telefonen betjenes tirsdager fra kl. 12.30- 14.00, onsdager og torsdag 10-11.30.

Legg igjen navn og nummer på svarer utenom åpningstid så tar vi kontakt.

Telefon

476 88 239

E-post

mestringshuset@asker.kommune.no

Besøksadresse

Erteløkka 3
1383 Asker