Erteløkka 3

Tilbudet er for alle innbyggere i Asker kommune over 18 år som opplever en periode i livet der man strever. Mestringshusets tilbud er rettet mot innbyggere med mildere til moderate psykiske helseutfordringer eller avhengighet. Vi gir også tilbud til deg som pårørende, hvis du står i belastninger knyttet til dette. Vi har ansatt en erfaringskonsulent med pårørendeerfaring som tilbyr samtaler med pårørende.

Du trenger ikke henvisning fra lege. Tjenesten er gratis.

Hva innebærer tilbudet?

Når du tar kontakt med oss vil du få tilbud om å gå på Introkurs. Det består av fire samlinger, som går tirsdager fra klokken 09.00-11.00. Temaene kurset tar for seg er: depresjon, angst, søvn og selvbilde.

Ved endt kursgang ønsker vi at du forsøker å benytte deg av mestringsstrategiene du har lært, men dersom det ikke er tilstrekkelig er du hjertelig velkommen til å kontakte oss på nytt og vi vil sammen med deg finne ut om det vil være nyttig å motta ytterligere hjelp i form av:

  • veiledet selvhjelp
  • grupper/kurs
  • kortvarige individuelle samtaler

Selvhjelp

Her finner du informasjon om psykiske helseutfordringer og selvhjelp:

Ta kontakt med legevakten ved akutte tilfeller.

Ansatte på Mestringshuset
Ansatte ved Mestringshuset

Kontakt

Åpningstider

Telefonen betjenes tirsdager fra kl. 12.30- 14.00, onsdager og torsdag 10-11.30.

Legg igjen navn og nummer på svarer utenom åpningstid så tar vi kontakt.

Du kan også henvende deg på e-post. Husk at du ikke må sende personsensitive opplysninger.

Oppmøte kun etter avtale.

Telefon

476 88 239

E-post

mestringshuset@asker.kommune.no

Besøksadresse

Erteløkka 3
1383 Asker