Erteløkka 3

Mestringshuset gir individuell oppfølging eller kurstilbud til hjemmeboende personer over 18 år som har psykiske vansker og/eller rusutfordringer

Kontakt

Åpningstider

Mandag - fredag: 09.00 - 15.00

Telefon

950 76 966

Besøksadresse

Erteløkka 3
1383 Asker

Øvrig kontaktinformasjon

Kontakttelefoner

Psykisk helsetjeneste, telefon: 971 97 120
Rustjeneste, telefon: 982 64 455
Psykologtjeneste, telefon: 476 88 239 (tirsdager, klokken 10.00 - 14.00)