Erteløkka 3

Tilbudet er for alle innbyggere i Asker kommune over 18 år som opplever en periode i livet der man strever. Mestringshusets tilbud er rettet mot innbyggere med mildere til moderate psykiske helseutfordringer eller avhengighet, som ikke allerede har et behandlingstilbud.

Når bør du be om hjelp?

Det kan være på tide å søke hjelp hvis du har plager som vedvarer over et par uker eller lengre, og som går utover trivsel, daglige gjøremål eller sosial og yrkesmessig fungering. Når problemene er vanskelig å takle på egenhånd kan det være lurt å ta kontakt med Mestringshuset.

Hva innebærer tilbudet?

Du kan få rask hjelp ved å ta direkte kontakt med oss. Vi gjør først en avklaring på telefonen om hva din problemstilling er, og du får informasjon om tilbudet hos oss som kan være:

  • veiledet selvhjelp
  • grupper/kurs
  • kortvarige individuelle samtaler

Hva kan Mestringshuset hjelpe deg med?

Angst, depresjon, nedstemthet, avhengighet, vanskelige livshendelser, svekket livskvalitet, bekymringsfullt sykefravær, sorg, utbrenthet eller andre belastninger eller påkjenninger.

Selvhjelp

Her finner du informasjon om psykiske helseutfordringer og selvhjelp:

Ta kontakt med legevakten ved akutte tilfeller.

Kontakt

Åpningstider

Mandag - fredag: 09.00 - 15.00

Telefonen betjenes tirsdager fra kl. 12.30- 14.00, onsdager og torsdag 10-11.30.

Legg igjen navn og nummer på svarer utenom åpningstid så tar vi kontakt.

Telefon

476 88 239

E-post

mestringshuset@asker.kommune.no

Besøksadresse

Erteløkka 3
1383 Asker