Erteløkka 3

Tilbudet er for alle innbyggere i Asker kommune over 18 år som opplever en periode i livet der man strever. Mestringshusets tilbud er rettet mot innbyggere med mildere til moderate psykiske helseutfordringer eller avhengighet, som ikke allerede har et behandlingstilbud.

Kontakt

Åpningstider

Mandag - fredag: 09.00 - 15.00

Telefonen betjenes tirsdager fra kl. 12.30- 14.00, onsdager og torsdag 10-11.30.

Telefon

476 88 239

E-post

mestringshuset@asker.kommune.no

Besøksadresse

Erteløkka 3
1383 Asker