Fysio- og ergoterapitjenesten

Tjenesten har ansvar for fysioterapi for voksne og ergoterapi for voksne. Ansvaret for fysioterapi for barn og unge ligger hos Barne- og familieenheten.

Mellomleder: Rune Schjørlien 66 76 84 63

Arnestad/Heggedal/Solberg
Camilla Knudsen 
E-post: camilla.knudsen@asker.kommune.no
Telefon: 66 76 84 24 - 456 34 547

Ann Kristin Kvambekk
E-post: ann.kristin.kvambekk@asker.kommune.no

Vettre/Bondi/Blakstad/Risenga dagsenter/Bondi boligsenter
Hege M. Eidem 
E-post: heidem@asker.kommune.no
Telefon: 66 76 87 52 - 468 96 793

Silje Sondell Berg
E-post: silje.berg@asker.kommune.no
Telefon: 905 81 272

Rønningen/Hagaløkka/Vardåsen/Drengsrud/Oppsjø omsorgsboliger/Asker bo- og omsorgssenter
Parvin Z. Tahiri
E-post: parvin.tahriri@asker.kommune.no
Telefon: 66 90 99 83 - 948 34 093

Maria Matre (vikar)
E-post: maria.matre@asker.kommune.no
Telefon: 66 76 84 31 - 482 04 197

Monica Slinning
E-post: monica.slinning@asker.kommune.no
Telefon: 948 15 926

Nesøya/Billingstad/Mellom-Nes og Vestre Nes omsorgsboliger/Torstadtunet omsorgsboliger
Karianne Eriksen
E-post: karianne.erikssen@asker.kommune.no
Telefon: 66 76 87 55 - 488 94 637

Ellen Castellan (vikar)
E-post: ellen.castellan@asker.kommune.no
Telefon: 66 76 85 69 - 911 54 336

Jansløkka/Hvalstad/Hofstad/Solgården sykehjem/-boligsenter/-dagsenter
Anette Røsaker (vikar)
E-post: arosaker@asker.kommune.no
Telefon: 66 76 87 46 - 906 25 781

Sandra Svensrud
E-post: sandra.svensrud@asker.kommune.no
Telefon: 66 76 84 48 - 950 14 931

Forespørsler/henvisninger kan rettes til alle ergoterapeutene eller via mellomleder for tjenesten:

Mellomleder

Rune Schjørlien
Telefon: 66 76 84 63
E-post: rune.schjorlien@asker.kommune.no

Ergoterapeuter

Svanhild Anita Hensema
Telefon: 66 76 84 23
E-post: svanhild.anita.hensema@asker.kommune.no

Kristin Skjærstad
Telefon: 948 25 298
E-post: kristin.skjaerstad@asker.kommune.no

Vigdis Haugen Aae
Telefon: 66 76 84 21
E-post: vigdis.haugen.aae@asker.kommune.no

Tormod Lund
Telefon: 66 90 99 94
E-post: tormod.lund@asker.kommune.no

Jorun Anniken Bjelland Vatne
Telefon: 66 76 87 50
E-post: jvatne@asker.kommune.no

Anne Solvår Lien
Telefon: 66 76 84 20
E-post: anne.solvar.lien@asker.kommune.no

Charlotte Robsahm
Telefon: 66 76 84 33
E-post: charlotte.robsahm@asker.kommune.no

Julie Vea Arnesen
Telefon: 469 47 290
E-post: julie.vea.arnesen@asker.kommune.no

Monica Eiklid Nilsen
Telefon: 66 76 87 58
E-post: monica.eiklid.nilsen@asker.kommune.no

Eva H. Adolfsen
Telefon: 66 76 84 19
E-post: eva.adolfsen@asker.kommune.no

Torhild Lindhom Ackenhausen
Telefon: 66 76 84 52
E-post: torhild.lindhom.ackenhausen@asker.kommune.no

Stine Skare-Eriksen
Telefon: 66 76 87 46
E-post: stine.skare-eriksen@asker.kommune.no

 

Kontakt

Telefon

66 76 84 63

Besøksadresse

Idunns vei 1
1386 Asker