Avdelingen er ansvarlig for koordinering av arbeidet med integrering av flyktninger og helsetilbudet til flyktninger og asylsøkere. Leder for avdelingen er Guro Helgerud.

Mottak og bosetting

All bosetting skjer etter avtale med Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) og Asker kommune. Flyktninger som ikke har fått tildelt en bosettingskommune og som ønsker å bosette seg i Asker kan ta kontakt med oss.

Introduksjonsprogrammet

Introduksjonsprogrammet skal styrke flyktningers mulighet for deltakelse i arbeidslivet og deres økonomiske selvstendighet, og består av et heldagsprogram (37,5 timer i uken) som varer i inntil to år. Viktige deler av programmet er norskopplæring, samfunnskunnskap, språkpraksis og arbeidspraksis. Norskopplæringen administreres fra Asker voksenopplæring.

Les mer om introduksjonsprogrammet på IMDIs hjemmesider.

Migrasjonshelse

Migrasjonshelse er en helsetjeneste for flyktninger og asylsøkere. Målgruppen for denne tjenesten er nyankomne flyktninger (voksne og enslige mindreårige) og beboere på Hvalstad mottak og Dikemark mottak

Beboere på mottakene mottar helseoppfølging på mottaket av fast personale.

Les mer om integrering og bosetting på egne sider.