Avdelingen er ansvarlig for koordinering av arbeidet med integrering av flyktninger og helsetilbudet til flyktninger og asylsøkere. Leder for avdelingen er Guro Helgerud.

Mottak og bosetting

All bosetting skjer etter avtale med Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) og Asker kommune. Flyktninger som ikke har fått tildelt en bosettingskommune og som ønsker å bosette seg i Asker kan ta kontakt med oss.

Introduksjonsprogrammet

Introduksjonsprogrammet er hjemlet i introduksjonsloven og skal styrke flyktningers mulighet for deltakelse i arbeidslivet og deres økonomiske selvstendighet.

Migrasjonshelse

Migrasjonshelse er en helsetjeneste for flyktninger og asylsøkere. Målgruppen for denne tjenesten er nyankomne flyktninger (voksne og enslige mindreårige) og beboere på mottak. 

Beboere på mottakene mottar helseoppfølging på mottaket av fast personale.