Avdelingen skal sikre at innbyggerne i Asker kommune ytes forebyggende, behandlende og medisinskfaglige, rådgivende tjenester av god kvalitet. Avdelingen har ansvar for: