Tjenesteområdet omfatter fire virksomheter:

Fra 2017 er også Heggedal innbyggertorg og seniorsentrene i kommunen organisert under Asker kulturhus.

Tjenesteområdet har også ansvar for samarbeid med frivilligheten i Asker. Frivillighetskoordinator er Heidi Thommessen.

Telefon: 66 76 83 87 eller 488 93 418
E-post: heidi.thommessen@asker.kommune.no