Tjenesteområdet omfatter fire virksomheter:

Tjenesteområdet har også ansvar for samarbeid med frivilligheten i Asker. Frivillighetskoordinator er Heidi Thommessen.

Telefon: 66 76 83 87 eller 488 93 418
E-post: heidi.thommessen@asker.kommune.no

Brukerundersøkelsene for tjenesteområdet finner du her.