Nordre Bondi gård

Aktiv Asker jobber med forebyggende frisklivsarbeid og tilrettelagte aktiviteter. 

Aktuelle tjenester:

Aktiv Asker har også aktiviteter rettet mot ADHD, ADD, Tourettes og Asperger, Fritid med bistand, voksne med rus- og/eller psykiske utfordringer og tilrettelagte gruppeaktiviteter for personer eller familier som på grunn av funksjonshemming e.l. trenger hjelp til å komme ut av en isolert tilværelse. Tilbudene er en del av støttekontaktordningen, og du kan søke via skjema for omsorgstjenester.

Kontakt

Telefon

66 90 92 60

Daglig leder

randi.hoghaug@asker.kommune.no

E-post

aktiv.fritid@asker.kommune.no

Besøksadresse

Fredtunveien 25
1386 Asker