Asker kommune har årlig utført brukerundersøkelser av de kommunale tjenestene. Her finner du undersøkelsene for Kultur, frivillighet og fritidsområdet.