Blakstadbukta er et ambulerende pedagogisk veiledningsteam for grunnskolene i Asker kommune. Teamet er organisert som en del av avdelingen Pedagogikk under Barne- og familieenheten.

Blakstadbukta veileder gjennom direkte arbeid med elev og lærere på "hjemskolen" og er med i planlegging, gjennomføring og evaluering/ justering av pedagogisk tilnærming.

  • Blakstadbukta kan også arbeide med elever indirekte gjennom veiledning av lærere og foresatte.
  • Blakstadbukta har en støttefunksjon for skoler som strever betydelig i forhold til samhandling med enkeltelever og arbeider både på system og individnivå.
  • Blakstadbukta disponerer undervisningslokaler/ eksternt undervisningssted på Børsholmen 1, Vettre.
  • Tiltak iverksettes ikke før innledende møter med lærerteam/ skoleledelse, evt. andre involverte tjenester og foresatte er gjennomført og observasjon i klasse er gjort.
  • Direkte arbeid med elev forutsetter samtykke fra foresatte.
  • Iverksetting av tiltak betinger nært samarbeid med hjemskole og mål er alltid integrering i skole/ samfunn.
  • Ved ønske om bistand fra Blakstadbukta skal skolene nå benytte skjemaet "Henvendelse til Barne- og familieenheten fra offentlig instans" og sende det med internpost til BFE, inntaksteam.

Ved behov for flere tiltak vurderes dette i TFS ute på skolene å meldes til Barne- og familieenheten for behandling i inntaksteam.

Blakstadbukta har som mål å gi skolene "hjelp til selvhjelp".

For ytterligere informasjon, kontakt: Gunnar Goffeng, fagleder Blakstadbukta via e-post gunnar.goffeng@asker.kommune.no  eller på telefon 920 18 233.