PPT er kommunens rådgivende og sakkyndige instans som er tilgjengelig for barn, unge og voksne med særlige opplæringsbehov.

Barnets utfordringer kan være knyttet opp mot faglige og/ eller sosiale vansker.

PPT samarbeider med foreldre, barnehager, skoler og voksenopplæringssentra for å tilrettelegge opplæringen etter den enkeltes forutsetninger og behov.

PPT er sammensatt av psykologer, pedagoger, spesialpedagoger og logopeder.

Henvisningsskjemaer for barnehager og skoler

Postadresse:

Asker kommune
Barne- og familieenheten avd. Pedagogikk/ PPT
Postboks 353
1372 Asker

NB: Viktig å merke konvolutt avdeling Pedagogikk/ PPT

Besøksadresse

Barne- og familieenheten avd Pedagogikk/ PPT
Skysstasjon 11 (3. etasje)
1383 Asker
66 90 95 00

For mer informasjon kontakt Barne- og familieenheten.