Førskolebarn som får diagnostisert autismespekterforstyrrelse (ASF), kan få tilbud om to år med TIOBA.

TIOBA innebærer

  • Adferdsanalytisk opplæring
  • Individuelt tilpasset opplæring
  • En til en trening, trening i små grupper og i naturlige situasjoner
  • Veiledning i barnehagen av TIOBA veileder og hjemmeveiledning ved behov

Mer informasjon om TIOBA: