Årlig har Asker kommune foretatt brukerundersøkelser for ulike tjenesteområder i kommuneorganisasjonen.

Her finner du brukerundersøkelse for Oppvekstfeltet i Asker. Dette omfatter de kommunale barnehagene, noen private barnehager, grunnskolene, helsestasjonene, skolehelsetjenesten, PPT, barneverntjenesten og avlastningstjenesten.